Former Bandmember: Barry Fitzgerald

Vocals & guitar (CO-founder, Bandmember till september 2016)

CO-founder, Bandmember till september 2016

English translation below:

04-10-2016, Enschede

Helaas nemen we afscheid van Barry!

 

Man van het eerste uur, onze legendarische-Ier, de man die aan Herman van Veen’s "Opzij" een nieuwe dimensie gaf, hij die geen repetitie voorbij liet gaan zonder een lied of grap te beginnen met "A man and a woman deeply in love with each other…." neemt afscheid als gitarist en zanger van Ten Tap Trouble op 22 oktober tijdens de halve finales van de 'Clash of the Cover bands'.

Wij, gezamenlijk als band, zijn tot de conclusie gekomen dat door zijn werk aan de TU Delft en de TU Eindhoven, de promotie rond zijn boek " Secrets of Superhero Science" en het feit dat hij bezig is met het schrijven van een tweede boek, Barry niet genoeg tijd heeft om verder te gaan en mee te groeien met de band.
 

Samen hebben wij met Barry de afgelopen jaren mooie optredens meegemaakt en geïnvesteerd in de band. Zijn ervaringen neemt hij mee, het financiële deel wil hij niet terug! Barry wil dat wij dit deel doneren aan KWF Kankerbestrijding. Een gebaar dat wij erg waarderen en wat laat zien wat voor een fijn persoon Barry is!
 


Barry, ondanks het feit dat we elkaar minder vaak zullen zien op muzikaal gebied, zul je een deel van de Ten Tap Trouble folklore blijven voor de komende jaren en we hopen je nog steeds buiten de muzikale kringen te treffen. En wie weet in de toekomst zelfs op het podium. Laten je gitaar alstublieft niet te stoffig worden! En anders… 'Tot ziens bij Molly!

 


Keep on rockin’ in the free world,

 


Sláinte, je vrienden van Ten Tap Trouble.

Barry's werk blijven volgen? Check http://www.bwscience.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unfortunately we must say goodbye to Barry!

Man of the first hour, our legendary-Irishman, the man who has given Herman van Veen's "Opzij" a “fantastic” new dimension, he who let no rehearsal pass without providing a song or joke that began with “A man and a woman deeply in love with each other…“ is saying farewell to Ten Tap Trouble on October 22nd after the semifinals of the "Clash of the Cover bands” as guitarist and singer in the band.

We, as a band, have come to the conclusion that through his work at TU Delft and TU Eindhoven, the promotion surrounding his book “Secrets of Superhero Science” and the fact that he is already busy writing a second book, that Barry does not have enough time to continue and evolve with the band, which he helped to form.

Together, we have experienced many beautiful performances in recent years and invested in the band. The experiences he takes with him but his financial investment, he will not! Barry wants us to donate his investment in the band to the Dutch Cancer Society. A gesture we really appreciate and one that shows what a fine person Barry is!

Barry, despite the fact that we will see each other less often musically, you’ll remain part of Ten Tap Trouble folklore for years to come and we hope to still see you outside of musical circles. And who knows! We might even see you on stage again in the future. Please don’t let the guitar get dusty! Otherwise ‘See you at Molly!

Keep on rockin’ in the free world,

Sláinte, your friends in Ten Tap Trouble.

Keep up with Barry's work? Check http://www.bwscience.com

Geschreven door Peter op dinsdag oktober 4, 2016

Permalink - Member: Members

« Tjerk - Marten »

Neem contact met ons op